Favoriet

Mesttechniek

Video: van mest een inkomstenbron maken

De familie Hanenberg in Oss wil het aantal melkkoeien de komende jaren uitbreiden van 220 naar 400. Om de kosten voor mestafzet en strooisel in de hand te houden, investeerde de familie in een installatie die de dikke fractie omzet in strooisel. De compost die overblijft wil de familie afzetten in het buitenland.

Gerelateerde artikelen