Favoriet

Bedrijven

Minder uitbreidingsplannen melkveehouders

29,8 procent van melkveehouders heeft plannen uit te breiden. Vorig jaar bedroeg dat aantal nog 32,4 procent. 1,2 procent van de melkveehouders heeft plannen de bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van AgriDirect onder Nederlandse melkveehouders. In de periode van april tot en met juni hebben ongeveer 8.250 melkveehouders met minimaal 50 koeien vragen over de bedrijfsactiviteiten, investeringsplannen en toekomstintenties beantwoord.

Met de afname van het percentage melkveehouders met uitbreidingsplannen en de stabilisering van het percentage ‘stoppers’ ten opzichte van 2012, is ‘doorgaan zoals nu’ het devies in de Nederlandse melkveehouderijsector. 69,0% van de melkveehouders is van plan om de bedrijfsactiviteiten op gelijke koers voort te zetten. Opvallend is dat ondanks de huidige hoge melkprijzen, het percentage melkveehouders met uitbreidingsplannen afneemt. Een mogelijke verklaring hiervoor is de forse stijging van de voerprijzen en overige kosten.

Het percentage melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder dat kan rekenen op een opvolger, heeft in 2013 het laagste niveau bereikt sinds jaren. 55,9% kan rekenen op een opvolger; in 2012 was dit nog 60,4%.

toekomstplannen Melkveehouders

Ontwikkeling bedrijfsopvolging