Favoriet

Mesttechniek

Veenhuis: Hygiëniseren maakt mest exportwaardig

Veenhuis Machines uit Raalte meldt dat de gehygiëniseerde mest, afkomstig uit een hygiënisatie-unit van het bedrijf, door de NVWA officieel is goedgekeurd voor export.

Dat betekent volgens Veenhuis dat een bedrijf dat met dit systeem werkt officieel wordt aangemerkt als mestverwerker, en het eindproduct dus gecertificeerd kan afzetten in het buitenland. Gezien de huidige wetgeving op het gebied van mestverwerking, is de de hygiënisatie-unit volgens Veenhuis onder andere geschikt voor gebruik in de varkenshouderij. De invoering van een mestverwerkingsplicht houdt in dat de sector genoeg mestverwerkingscapaciteit moet realiseren om de doelen van het mestbeleid te halen. Door de hygiënisatie van varkensmest met de unit van Veenhuis ontstaat een exportwaardig product, waardoor dus voldoende afzetmogelijkheden gecreëerd worden.

Dikke fractie in boxenstrooisel

Het gebruik van dikke fractie uit een mestscheider als boxenstrooisel komt al veel voor in Nederland. Veehouders vragen zich af of de kans op mastitis vergroot wordt door eventuele ziektekiemen in het strooisel, aangezien de koe met haar uier in mest ligt. Volgens Veenhuis helpt hygiëniseren die twijfel uit de wereld. Met  hygiëniseren wordt de dikke fractie afkomstig uit een mestscheider voor een bepaalde tijd verwarmd. Om een exportwaardig product te verkrijgen dient het materiaal minimaal één uur boven de 70 graden te zijn. De hygiënisatie-unit van Veenhuis brengt de dikke fractie op hoge temperaturen door het natuurlijke composteringsproces van de mest, daardoor zou het energieverbruik van de installatie laag zijn. De dunne fractie uit de mestscheider kan worden opgeslagen en worden gebruikt voor het aanwenden van de mest op landbouwgrond.

Gerelateerde artikelen