Favoriet

Mesttechniek

Kennisgebrek over risico’s met mestsilo

Onderschatting dreigt over de gevaren van mestgassen. Loonwerkers en veehouders denken bij het verwerken van mest niet aan dodelijk gassen die vrij kunnen komen en nemen daarbij niet voldoende veiligheidsmaatregelen.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport over het ongeval in het Friese Makkinga vorig jaar.

Volgens de Raad is het gebrek aan kennis en besef van risico’s voor een deel te wijten aan agrarische opleidingen die onvoldoende aandacht schenken aan de gevaren. Het advies luidt dan ook: ‘Veilig werken met mest’ structureel opnemen in de agrarische opleidingen. Daarnaast stelt de Raad dat de voorschriften voor het werken in besloten ruimten met mestgassen aangescherpt moeten worden.

35 ongevallen met mestgassen

Tussen 1980 en 2013 zijn ten minste 35 ernstige ongevallen met mestgassen voorgekomen. Daarbij zijn 28 doden gevallen. Net na het onderzoek is Guido Kleve uit Borculo begonnen met de werkgroep ‘Kiek uut met mest’ ter bevordering van de veiligheid. “Ik vind het goed dat de Onderzoeksraad deze adviezen geeft. Werken met silo’s is Russisch roulette, de kogel krijg je een keer. Het is niet te voorkomen.” Om toch een stap te zetten in het voorkomen van ongelukken, is Kleve vorig jaar begonnen met het reinigen van buiten de silo. Reinigers hoeven dus niet meer de silo in.

Ongevallen doen zich vaak voor bij het schoonmaken van een silo, een tankwagen of bij het mixen van drijfmest in een kelder onder de stal. Oorzaak van de ongevallen is dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen zoals geschikte adembescherming, regelmatig mixen van de mest en voldoende ventilatie.

De kans op ongevallen met mestgassen is de afgelopen jaren vergroot door schaalvergroting en milieuwetgeving, constateert de Raad. Er wordt meer mest geproduceerd; de opslag van mest moet zijn afgesloten; en er worden andere stoffen met de mest gemengd. De Raad adviseert daarom LTO en andere agrarische brancheorganisaties (als NMV, NVV en Cumela) om er voor te zorgen dat er een platform komt dat informatie over de mestgasproblemen verzamelt en verspreidt.

Gerelateerde artikelen