Favoriet

Melktechniek

Melkrecord met VMS van DeLaval

Op een boerderij in het Amerikaanse Wisconsin is, zo meldt DeLaval, een ongkend hoge melkproductie gemeten. De boer melkt 247 koeien en heeft in een tijdsbestek van zeven dagen gemiddeld 47 kg melk per koe per dag gemolken met vier VMS-units van DeLaval.

“Wat we hebben bereikt is het resultaat van inspanning. Daarnaast is een grote factor het succes in de planning en het ontwerp van het nieuwe Voluntary milking system”, vertelt Jake Peissig, een van de eigenaren van de boerderij.

In 2012 is JTP Farms in Wisconsin begonnen met melken met robots. Destijds is de onderneming overgestapt van een oude grupstal op een nieuwe stal met betere condities. “De nieuwe stal is minder arbeidsintensief waardoor we meer tijd hebben om te zorgen voor de koeien”, zegt Peissig.

Mark Futcher, marketingmanagers automatische melksystemen van DeLaval Noord-Amerika: “Ik denk dat de limiet voor JPF Farms nog niet bereikt is.  Onze VMS klanten bewijzen dagelijks weer dat records gebroken kunnen worden. Voor DeLaval is het daardoor lastig om bij een VMS de maximale melkproductie te vermelden.”