Favoriet

Stalinrichting

Nieuw materiaal voor in diepstrooiselbox

Boxveen, een product afkomstig uit de champignonteelt, is een nieuw product voor in diepstrooiselboxen. Volgens de makers broeit het materiaal niet en hoeft het niet ingekuild te worden.

Boxveen, een product afkomstig uit de champignonteelt, is een nieuw product voor gebruik in diepstrooiselboxen. Volgens de makers broeit het materiaal niet en hoeft het niet ingekuild te worden. Dat meldt Van Deursen Diervoerders.

Normaal gesproken wordt de paardenmest, veen en kalk waar champignons in groeien  na de teelt als mengsel afgevoerd als champignonmest. De makers van boxveen scheiden het veen van de paardenmest. Het veen wordt afgevoerd en verder bewerkt. Vervolgens wordt het veen gestoomd om alle bacteriën te doden die eventueel in het veen zitten. Boxveen is dus behandeld tegen klebsiella, salmonella en coli’s. Na deze bewerking wordt het veen gedroogd tot het gewenste percentage drogestof om te kunnen gebruiken in diepstrooiselboxen bij melkvee.

Deursen Diervoeders laat weten dat er ook onderzoek gedaan is naar sporen van thermofiele aerobe sporenvormers (TAS) en extreem thermofiele aerobe sporenvormers (XTAS). Die sporen bedreigen de kwaliteit van (lang-houdbare) zuivelproducten. Uit onderzoek blijkt dat Boxveen geen problemen geeft met betrekking tot TAS en XTAS. Boxveen lijkt dus te voldoen aan de voorwaarden die zuivelfabrikanten stellen vanaf 1 januari 2015.