Favoriet

Melktechniek

Checklist voor onderhoudscontract melksystemen

Wageningen UR, Fedecom en LTO Nederland hebben een checklist ontwikkeld die fabrikanten, melkveehouders en dealers helpt bij het afsluiten van een onderhoudscontract voor melksystemen. Dat meldt Nieuwe Oogst.

Wageningen UR, Fedecom en LTO Nederland hebben een checklist ontwikkeld die fabrikanten, melkveehouders en dealers helpt bij het afsluiten van een onderhoudscontract voor melksystemen. Dat meldt Nieuwe Oogst.

In augustus 2013 maakten de drie partijen bekend bezig te zijn met het onderzoek naar de noodzaak van een dergelijke checklist. Aanleiding waren destijds enkele tientallen klachten van LTO-leden over onder meer hoge kosten van vervangende onderdelen van melkrobots en onduidelijkheid over wat wel en niet onder de garantie valt.

Nog steeds bestaat er bij LTO en Fedcom de indruk dat er in de praktijk te weinig aandacht is voor een juiste invulling van een contract. Met de nieuwe checklist voor melkrobots, en nu ook voor traditionele melkinstallaties, willen de initiatiefnemers voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over contracten.

Voor het opstellen van de checklist is gebruik gemaakt van de ervaringen en kennis van melkveehouders, dealers en fabrikanten. Hiervoor zijn het afgelopen voorjaar workshops gehouden. Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van beide brancheorganisaties de workshops geleid. De resultaten van de workshops vormen de basis voor de checklist. Er zijn twee versies van de checklist: één voor melkrobots en een voor traditionele melkinstallaties.

Gerelateerde artikelen