Favoriet

Melktechniek

Eurotier: DeLaval bekijkt melkstal op afstand

Melkmachinefabrikant DeLaval heeft met Inservice Remote de mogelijkheid om op afstand in de melkstal storingen op te zoeken. De veehouder moet daarvoor wel toestemming geven.

Om het bekijken van storingen mogelijk te maken wordt op verschillende plaatsen een sensor gemonteerd. Bij de pulsatoren bijvoorbeeld, zodat het vacuum in de gaten gehouden kan worden. Daarnaast kan zo ook de opbrengst van de vacuumpomp bekeken worden, de reinigingstemperatuur en de temperatuur in de melkkoeltank. Via wifi of een kabel gaat die informatie naar een computer van DeLaval. Daarna komt de informatie bij de boer terug, die vervolgens toegang moet geven, mocht hij dat wensen, aan zijn dealer of DeLaval zelf. Dat kan handig zijn. De dealer kan dan namelijk ook foutmeldingen door krijgen en al op afstand zijn reparatieplan maken. De gegevens zijn via de pc, een telefoon of een tablet uit te lezen.