Favoriet

Dierverzorging

Onderzoek naar verschillen in concentratie XTAS in biobedding

Valacon-Dairy heeft samen met NIZO Food Research op negentien melkveebedrijven met verschillende typen diepstrooiselmaterialen onderzoek gedaan naar gehaltes van thermofiele sporenvormende bacteriën, die de melkkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Er was geen verschil in TAS- en XTAS-gehalten tussen de bovenlaag van het bed en de onderlaag op 15-25 cm diepte. Dat meldt Valacon op haar website.

Valacon-Dairy heeft samen met NIZO Food Research op negentien melkveebedrijven met verschillende typen diepstrooiselmaterialen onderzoek gedaan naar gehaltes van thermofiele sporenvormende bacteriën, die de melkkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Het ging om biobedding/gescheiden mest, paardenmest, stro en zaagsel. Er was geen verschil in TAS- en XTAS-gehalten tussen de bovenlaag van het bed en de onderlaag op 15-25 cm diepte. Dat meldt Valacon op haar website.

Het gehalte XTAS-sporen in gescheiden mest/biobedding varieerde volgens het onderzoek sterk van bedrijf tot bedrijf. Bij alle bedrijven bleef het gehalte lager dan de grenswaarde die zuivelbedrijven momenteel voor beddingmaterialen hanteren. Het gehalte TAS-sporen in gescheiden mest/ biobedding vertoonde minder variatie dan het gehalte XTAS-sporen en was vergelijkbaar met eerder gemeten niveaus in dit type beddingmateriaal.

In de onderzoeksfase die in januari is gestart wordt een antwoord gezocht op de vraag waar de verschillen vandaan komen en wat bedrijven anders doen waardoor ze een hoge of juist lage concentratie TAS of XTAS in hun beddingmateriaal hebben. De officiële rapportage over de negentien bedrijven komt later dit jaar.