Favoriet

Stalinrichting

Lely Vector automatisch voersysteem in MIA/Vamil

Het Lely Vector Automatisch voersysteem met voerkeuken is opgenomen in de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit betekent dat bij de aanschaf van het voersysteem gebruik gemaakt kan worden van een MIA investeringsaftrek van 27 procent van het investeringsbedrag en 75 procent Vamil investeringsaftrek.

Als je ondernemer bent en fiscaal voordelig wilt investeren in milieuvriendelijke technieken, dan kan dat met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen. Het zuinige energieverbruik van de Vector is volgens Lely bepalend geweest voor opname in de lijst.

Bij de aanmelding en registratie voor de MIA/Vamil regeling zijn onder andere specifieke eigenschappen van de Lely Vector opgenomen zoals de voerkeuken en de voergrijper.  Afhankelijk van het bedrijfsresultaat kan het netto voordeel variëren. De VAMIL zorgt voor een liquiditeitsvoordeel. Door bij een hoge winst eerder extra af te schrijven kan de belastingdruk worden beperkt. De inkomstenbelasting verrekening gaat als eerste over 2015, is er dan nog verlies over dan wordt deze verrekend met: 2012, 2013 en 2014. Deze MIA/Vamil regelgeving heeft momenteel alleen betrekking op opdrachten afgegeven in 2015. MIA en VAMIL dient binnen 3 maanden na het aangaan van de koopovereenkomst te worden aangevraagd.

Gerelateerde artikelen