Favoriet

Blog

Laat de gassen je niet verrassen

Bij de aardgaswinning in Groningen is jarenlang het economisch belang ver boven de veiligheid gesteld. Onlangs bleek dat de overheid tot voor kort de veiligheidsrisico’s rondom de gaswinning nooit goed in de afwegingen meegenomen heeft. De gevolgen zijn ons allen bekend. In melkveestallen speelt iets soortgelijks.

Hier steekt niet alleen de overheid de kop in het zand (of in de mest?). Ook adviseurs, aannemers, stalinrichters en veehouders gaan hier veel te gemakkelijk mee om. En juist die laatste groep loopt een aanzienlijk risico.

Wie werkzaam is in de melkveehouderij kent verhalen van veehouders over brandende kelders tijdens lassen of slijpen boven de roosters of onwel geworden katten, honden of jongvee tijdens het mixen. Dat is op zich niet nieuw, en hoewel het risico bekend is, wordt hier nogal eens lichtzinnig over gedaan. Bij emissiearme vloeren zijn de risico’s veel groter. Door de dichte vloer boven de mestkelder (afgesloten met flapjes) wordt de concentratie van gevaarlijke èn brandbare stoffen in de kelder aanzienlijk verhoogd. Goede meetresultaten zijn er hiervan nog niet, maar de eerste ongelukken wel! Voorbeelden zijn een stalbrand die ontstaat bij het wegbranden van uierbeharing of door een klein vonkje van een slijptol bij het bekappen van de koeien boven de loopvloer. Verder hoorde ik onlangs over een veehouder die onwel werd bij het openen van een mixput en daar blijvend letsel aan overhoudt.

We zullen ons beter bewust moeten worden dat er onder emissiearme vloeren vaak een groot potentieel gevaar zit. De gassen die zich daar ophopen komen via kleine spleetjes en kieren tussen de flapjes toch ergens vrij, maar dan in veel hogere concentratie! Daardoor gaat het gemakkelijker mis.

Meer aandacht bij het ontwerp van de stal om dit te voorkomen is van groot belang! In dit verband heeft een emissiearm stalsysteem zonder kelder natuurlijk een grote voorkeur. Bij het ontwerp van een stal met kelders kun je een aantal aandachtspunten betrekken zoals een goede ontluchting van dode hoeken in de stal, het voorkomen van (spleet)openingen dicht bij werkplekken in de stal, de plaatsing van mestafstorten en mixputten buiten de stal e.d. Ook is het belangrijk om de mixputten zodanig af te dekken dat deze tijdens het mixen zonder risico opengemaakt kunnen worden.

Naast het ontwerp blijft ook een bewuste werkwijze en gebruik van de stal van groot belang. Kortom: laat de gassen je niet verrassen!

Gerelateerde artikelen