Favoriet

Voederwinning

Schudden: zelf doen of uitbesteden

Het schudden van het gemaaide gras doet het gros van de melkveehouders zelf. Enkele loonwerkers bieden de dienst ook aan. Veehouderij Techniek vroeg deze loonwerkers naar de tarieven en berekende wat het hebben en onderhouden van een schudder en het gebruik van de eigen trekker kosten.

De meeste loonwerkers nemen voor het schudden van gras een prijs per uur als het om een klein oppervlak gaat. Voor grotere oppervlakken, boven enkele hectares, brengen ze vaak een bedrag per hectare in rekening. Het uurtarief begint bij 75 euro, het hectaretarief bij 20 euro. Dit zijn de laagst gehoorde prijzen, gemiddeld liggen ze hoger.

Veehouderij Techniek vroeg de prijzen op van gedragen schudders en van getrokken schudders met en zonder transportframe. Daarnaast berekende het de kosten voor het extra inzetten van een trekker die al op het bedrijf aanwezig is.

Kostprijs

De kostprijs van de schudders werd berekend bij drie te schudden oppervlakken. Bij 125 hectare per jaar, kun je enkele euro’s per hectare besparen als je zelf op de trekker stapt mits je geen luxe brede schudder koopt. Bij 250 hectare is ook met een luxe brede schudder wat te verdienen, al gaat het nog altijd om enkele euro’s per hectare.

Werkbreedte blijft kosten opdrijven

Met 500 hectare per jaar is er met een niet te prijzige eigen schudder soms meer dan 10 euro per hectare te verdienen. Meer werkbreedte blijft ook bij deze oppervlakte de kosten per hectare opdrijven.

Gerelateerde artikelen