Favoriet

Stallenbouw

Melkveehouders investeren meer in duurzame stallen

Het aantal gecertificeerde rundveestallen – met name melkveestallen – neemt flink toe. Dat meldt de Stichting Milieukeur (SMK). Inmiddels is het percentage afgegeven ontwerpcertificaten voor melkveestallen in 2014 gegroeid tot bijna 50 procent van het totaal aantal afgegeven stalcertificaten.

Vorig jaar bouwden 320 melkveehouders volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij. Tussen 2007 en 2014 zijn er in totaal 1.123 certificaten in de melkveehouderij uitgereikt.

Veranderde marktomstandigheden

De groei is volgens SMK te verklaren door veranderde marktomstandigheden, waaronder het afschaffen van de melkquotering. Melkveebedrijven hebben daarop geanticipeerd met een uitbreiding van het aantal dierplaatsen. ‘Het gaat overigens niet alleen om uitbreiding. Voor een deel van de gerealiseerde dierplaatsen gaat het om vervanging van oude voor nieuwe duurzamere stallen’, aldus de SMK.