Favoriet

Stallenbouw

Vooralsnog vier stalsystemen voor MDV 2016

De eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) worden een stuk strenger per 1 januari 2016. Dat meldt subsidieadviesbureau Subvention. Reden voor de strenger wordende eisen is dat het nieuwe besluit emissiearme huisvesting dat per 1 juli 2015 van kracht is. Vooralsnog voldoen vier stalsystemen aan MDV 2016.

De eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) worden een stuk strenger per 1 januari 2016. Dat meldt subsidieadviesbureau  Subvention. Reden voor de strenger wordende eisen is dat het nieuwe besluit emissiearme huisvesting dat per 1 juli 2015 van kracht is. Vooralsnog voldoen vier stalsystemen aan MDV 2016.

Aangezien er binnen de MDV bovenwettelijke eisen worden gesteld, worden de eisen voor ammoniak een stuk strenger. Samen met het nieuwe besluit emissiearme huisvesting zijn ook de emissiewaarden van alle stalsystemen bij melkvee herzien. Hoewel het ambitieniveau voor ammoniak in 2016 nog niet definitief is vastgesteld, bestaat volgens Subvention de kans dat de maximale ammoniakuitstoot op 8,6 kg NH3 komt te liggen, volgens de herziene emissiewaarden.

Daarnaast bestaat de kans dat weidegang niet meer afzonderlijk wordt beloond. Concreet zou dit betekenen, dus wanneer de 8,6 kg NH3 definitief wordt, dat vanaf MDV 2016 er nog maar vier stalsystemen aan de MDV voldoen. Volgens Subvention zijn dat: Een stal met luchtwasser, de Eco-vloer van Anders Beton, Groene Vlag vloer met reductieklepjes en de Meadow vloer van Proflex. Momenteel zijn er metingen gaande die ervoor kunnen zorgen dat meerdere vloeren voldoen aan MDV 2016.