Favoriet

Stalinrichting

Samenwerkende bedrijven zoeken naar nieuwe stalsystemen

Een aantal kennisbedrijven en MKB’s is op zoek naar nieuwe of vernieuwde stalsystemen. De reden daarvoor is onder meer de fosfaatregulering en de maximaal toegestane ammoniakemissie. Eind 2017 hopen de bedrijven diverse mogelijkheden te presenteren.

‘Nieuwe en of aangepaste stalsystemen voor melk- en jongvee moeten melkveehouders mogelijkheden geven binnen de bestaande regelgeving hun bedrijf verder te ontwikkelen’, meldt het consortium, een tijdelijke samenwerking van Agrifirm Exlan, Anders beton, Inno+, Gea Farm Technology, Vetvice, en Wageningen UR Livestock Research.

Ammoniakemissie

De zoektocht naar nieuwe of vernieuwde stalsystemen wordt niet eenzijdig gericht op de beperking van de ammoniakemissie, hoewel het consortium wel nadrukkelijk meldt dat het bezig is met een ‘zoektocht naar oplossingen die bijdragen aan een ambitieuze verlaging van de ammoniakemissie. Maar, “in het ontwerptraject worden meerdere maatschappelijk aandachtvelden zoals dierwelzijn, -gezondheid en beweiding meegenomen”, aldus het consortium.

Gerelateerde artikelen