Favoriet

Stallenbouw

1.123 definitieve stalcertificaten voor rundveehouderij

Tussen 2007 en 2014 gaf Stichting Milieurkeur (SMK) 4.858 stalontwerpcertificaten uit. 3.747 van deze certificaten zijn omgezet naar definitieve stalcertificaten. Daarvan zijn er 1.123 uitgereikt voor rundveestallen.

Tussen 2007 en 2014 gaf Stichting Milieukeur (SMK) 4.858 stalontwerpcertificaten uit. 3.747 van deze certificaten zijn omgezet naar definitieve stalcertificaten. Daarvan zijn er 1.123 uitgereikt voor rundveestallen.

Dat betekent dat per eind vorig jaar 1.123 rundveestallen voldeden aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en dus het MDV-certificaat hebben. In de jaren 2012 tot en met 2014 steeg het aantal stalontwerpcertificaten dat werd uitgegeven voor rundveestallen, en dan met name stallen voor melkvee, ieder jaar. In 2014 werd bijna 50 procent van de stalontwerpcertificaten uitgereikt voor melkveestallen.

Stalontwerpcertificaat

Ondernemers die met hun stal het MDV-certificaat willen behalen, vragen eerst een stalontwerpcertificaat aan. Als de stal volgens het gecertificeerde ontwerp is gerealiseerd, wordt het stalontwerpcertificaat omgezet in een definitief stalcertificaat.

Opnieuw aanvragen wegens hogere MDV-eisen

Per eind 2014 waren totaal 1.111 stalontwerpcertificaten nog niet omgezet in definitieve stalcertificaten. 663 betroffen lopende projecten, stallen in aanbouw dus. 448 stalontwerpcertificaten werden niet omgezet in definitieve certificaten. Het meerendeel hiervan werd niet omgezet omdat ondernemers een nieuw stalontwerpcertificaat aanvroegen die aan een hogere MDV-eis voldoet.

Voor varkensstallen zijn er 1.784 definitieve stalcertificaten uitgereikt, voor pluimveestallen 840.

Gerelateerde artikelen