Favoriet

Dierverzorging

Nieuwe responder van Lely

Lely introduceert de HR-LD tag. De responder wordt om de nek gedragen en geeft een actuele tochtdetectie en herkauwactiviteit weer. Met de responder heeft de veehouder inzicht in de gezondheid van de melkkoeien, droogstaande koeien en jongvee.

Lely introduceert de HR-LD tag. De responder wordt om de nek gedragen en geeft een actuele tochtdetectie en herkauwactiviteit weer. Met de responder heeft de veehouder inzicht in de gezondheid van de melkkoeien, droogstaande koeien en jongvee.

Naast de identificatiefunctie verzamelt de tag gegevens over herkauwactiviteit en de gezondheidsstatus van zowel individuele koeien als de complete kudde. De gegevens worden op afstand door middel van radiofrequentie doorgestuurd met een bereik tot 500 meter. Om de meest actuele informatie over de koeien te verkrijgen worden er meerdere updates per uur gegeven.

De gegevens van de HR-LD tag worden verzameld en verwerkt in het managementprogramma T4C & T4C InHerd, om de kudde volledig te monitoren. In het T4C-rapport zijn alle gegevens over de activiteit, herkauwactiviteit en de gezondheidsstatus altijd beschikbaar. Via T4C InHerd ontvangt de veehouder een push bericht op zijn smartfone wanneer er hulp nodig is in de afkalfstal of tijdens de opstartperiode na het afkalven. Ook kan een koe na een tochtigheidsattentie op afstand naar de separatieruimte worden geleid.

Lely