Favoriet

Bouw

Idee: Proefstal met constante temperatuur

Adviesbureau Stalbouw.nl zoekt melkveehouders die een ‘Cow Welness’-proefstal willen bouwen die niet alleen ammoniak reduceert maar waarin het hele jaar rond ook een zo goed als constante temperatuur heerst. In de winter moet het minimaal 8 graden zijn, in de zomer maximaal 18 graden Celsius.

Stalbouw.nl ontwikkelde het stalconcept met koelings- en klimaatspecialisten. De binnenkomende lucht stroomt door een warmte-wisselaar die op zijn beurt verbonden is met een zogenoemde bodemwisselaar. In de zomer moet de lucht in de stal daardoor afkoelen en in de winter opwarmen. De relatieve luchtvochtigheid zou moeten dalen van gemiddeld 90 procent in een gangbare stal tot tussen de 50 en 70 procent in de Cow Welness-stal. Een luchtwasser moet ammoniak uit de uitgaande lucht halen zodat een ammoniakreductie van 95 procent wordt gehaald. De stal is transparant, de inrichting is conventioneel en weidegang blijft mogelijk, geeft het adviesbureau aan. Uiteindelijk moet de melkproductie met minimaal 10 procent stijgen en de fosfaatefficiëntie groter worden.

Rendement

Hittestress zou namelijk tussen maart en oktober tot een melkgiftdaling leiden van ongeveer 15 procent. Een constant klimaat voorkomt dat. De investering in de stal is hoger dan bij een traditionele stal. “Maar de vraag hoeveel deze extra investering oplevert, is veel relevanter”, zegt directeur Eric van den Hengel van Stalbouw.nl. Hij geeft aan dat de investering na aftrek van rente en aflossing en bij een jaarproductiestijging van 8 procent  een rendement zou moeten opleveren van 10 procent.