Favoriet

Melktechniek

Mest verspreiden met PerceelVerdeler

Om de beschikbare mest goed te kunnen verdelen over alle percelen van het bedrijf ontwikkelde Wageningen UR een hulpprogramma voor de pc. Het draagt de naam PerceelVerdeler.

De bemesting van stikstof en fosfaat is begrensd door gebruiksnormen. Het budget aan beschikbare mest wil je zo goed mogelijk verdelen over de percelen en tegelijkertijd rekeninghouden met de verschillen tussen de percelen. Vul je het programma volledig in, dan resulteert dat uiteindelijk in een werklijst voor de uitvoering van de bemesting. Het verdeelt stikstof, fosfaat en kali uit organische mest maar ook uit kunstmest. Voor elk mais- en grasperceel berekent het de jaargift en voor een perceel­ gras de gift voor de eerste snede. En niet alleen dat. Het brengt ook de voorraad organische mest in beeld gedurende het bemestings­seizoen.

Gerelateerde artikelen