Favoriet

Automatisch melken

Wat weet de melkrobot?

Vroeger wist de melkveehouder alleen de melkproductie per koe en viel er eens in de zes weken een melkmonsterrapport in de bus. Wie vandaag de dag met een melkrobot melkt, beschikt over tal van gegevens. Welke informatie over koe en melk verzamelt de melkrobot?

De conductiviteitssensor meet de geleidbaarheid van de melk. Is die hoger dan normaal dan zitten er meer zouten (onder meer natrium en chloor) uit het bloed in de melk. Bij mastitis is dit het geval. De zouten komen in het bloed door de afweerreactie van het lichaam op een ontsteking. Een robot geeft een mastitismelding als de waarde voor de koe afwijkend is, niet als de waarde een bepaalde hoogte bereikt.

Het zijn niet alleen de vele sensoren die de melkveehouder informatie verstrekken. De hele software maakt de vertaalslag van nutteloze gegevens naar informatie waar je wat mee kunt. En de ontwikkeling gaat door: steeds vaker neemt de melkrobot zelf de beslissing.

[meerinvakbladpromo tekst=”Die beslissing wordt gemaakt met behulp van sensoren. Koeherkenning, voer, wegen, kleur, temperatuur. Voor alles heeft de melkrobot een sensor. Waar ze voor dienen en wat je er mee kunt? Dat is te lezen in het januarinummer van vakblad Veehouderij Techniek.”]