Favoriet

Mesttechniek

Overeenstemming over emissiearme vloeren

Vloerfabrikanten en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben overeenstemming bereikt over de beoordeling van meetrapporten van emissiearme vloeren in rundveestallen. Dat meldt Eric van den Hengel die optreedt als woordvoerder namens de vloerfabrikanten.

Met de overstemming komt er een eind aan de impasse die in juli vorig jaar ontstond tussen het ministerie, de fabrikanten en de meetinstanties over de beoordeling van ammoniakemissie die in proefstallen werd gemeten. Volgens de vloerenfabrikanten had het ministerie de werkelijk gemeten emissies – eenzijdig en zonder vooroverleg – met 50 tot 100 procent verhoogd.

Besloten werd om twee externe deskundigen in te schakelen. Deze zijn volgens Van den Hengel van mening dat er geen aanleiding is om de uitkomsten van de metingen in de proefstallen te corrigeren.

Aanbevelingen

Volgens Van den Hengel worden de definitieve emissiewaarden van de vloersystemen binnenkort gepubliceerd. Daarnaast zijn in het advies van de twee deskundigen ook een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die meetinstanties gaan toepassen bij nieuwe metingen in proefstallen.

Gerelateerde artikelen