Favoriet

Dierverzorging

Vaker voer aanschuiven zorgt voor betere voerefficiëntie

Uit onderzoek van de Aeres hogeschool Dronten blijkt dat frequent voer aanschuiven invloed heeft op de prestaties van de koe en op haar gedrag. De onderzoekers vergeleken drie maal daags aanschuiven met een shovel met tot 11 keer aanschuiven met een Lely Juno automatische voeraanschuiver.

Hogeschool docentonderzoeker Kathalijne Visser volgde een koppel van 30 melkkoeien van verschillende leeftijden en lactaties gedurende twaalf weken. De voerefficiëntie was hoger bij de groep koeien waarbij het voer vaker naar het voerhek werd geschoven. De koeien waarbij de voeraanschuiver het voer naar het voerhek schoof produceerden 1,4 kg melk per kg drogestof dat de dieren opnamen, terwijl dat 1,35 kilogram bedroeg bij  slechts drie keer aanschuiven van het voer.

Actieve koeien

Verder bleek uit het onderzoek dat vaker aanschuiven tot meer activiteit koeactiviteit leidt; meer melkingen en meer weigeringen op de melkrobot. De koeien willen dus vaker gemolken worden. Dat zou een indicatie zijn voor actieve, gezonde koeien. Daarnaast bleek uit metingen met de CowManager-sensor dat meerdere malen aanschuiven ook leidt tot meer vreetminuten per koe per dag, ten opzichte van drie keer aanschuiven.

Arbeidsbesparing

Tot slot berekenden de onderzoekers dat de aanschuifrobot gemiddeld 10 minuten per dag aan arbeidsbesparing oplevert. Per jaar komt dat neer op 60 uur.