Favoriet

Bedrijven

Leden FrieslandCampina krijgen zonnepanelen

310 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina krijgen zonnepanelen op het dak van hun stal. Henk Kamp, de minister van Economische zaken, heeft hiervoor ruim 200 miljoen euro SDE+ subsidie voor toegekend.

In totaal worden er meer dan 416.000 zonnepanelen geïnstalleerd. De zonnepanelen maken onderdeel uit van het FrieslandCampina Solar-programma. Tot dit programma behoort de ‘dakhuuroplossing’ die is ontwikkeld met GroenLeven. De ‘dakhuuroplossing’ richt zich op melkveebedrijven met daken met een oppervlak van meer dan 1.000 vierkante meter. GroenLeven voorziet het dak van de melkveehouder van zonnepanelen en zorgt voor aansluiting, monitoring, financiering, garanties en onderhoud. De melkveehouder krijgt een jaarlijkse vergoeding van 3 tot 4 euro per paneel voor het beschikbaar stellen van het dak.

Volledige dekking

De melkveehouder kan jaarlijks besluiten de installatie en de bijbehorende SDE-subsidiegelden over te nemen. Naast de stroom voor het eigen gebruik op het bedrijf, wekken de panelen ook stroom op voor de Nederlandse productielocaties en kantoren van FrieslandCampina. Op den duur wil FrieslandCampina het elektriciteitsverbruik volledig dekken met de productie van groene stroom op het boerenerf. Daarom stimuleert FrieslandCampina de productie van groene stroom door leden-melkveehouders met een bonus van 10 euro per ton verminderde CO2-uitstoot. Binnenkort komt FrieslandCampina ook met een aanbod voor daken die kleiner zijn dan 1.000 vierkante meter.