Favoriet

Stalinrichting

Tips voor installatie en gebruik van een roosterschuif

Onderzoekers van de Oostenrijkse hogeschool Raumburg-Gumpenstein hebben de belangrijkste aandachtspunten bij het werken met een automatische roosterschuif op een rij gezet.

Schone roosters zijn almaar belangrijker geworden. Naast voor de klauwgezondheid, spelen ze door meer kennis van zaken toenemend een rol bij de algehele diergezondheid en melkkwaliteit. Maar ook vanwege emissies is het belang van schone roosters toegenomen.

Onderzoekers van de Oostenrijkse hogeschool Raumburg-Gumpenstein hebben de  belangrijkste aandachtspunten bij het werken met een automatische roosterschuif op een rij gezet. Ze somden de volgende punten op;

  • Koeien moeten de ligboxen en het voerhek kunnen bereiken zonder de stilliggende roosterschuif te hoeven passeren.
  • Voor de melkstal of robot geldt hetzelfde: In- en uitgangen mogen niet worden versperd door de stilliggende roosterschuif.
  • Een roosterschuif mag geen scherpe randen of uitstekende delen hebben. Ranglage en tochtige dieren hebben altijd verhoogd risico met de schuif in contact te komen bij springen of verjaagd worden.
  • Idealiter ligt het schuifstation buiten het loopbereik van de koeien en nog beter; buiten de stal. Bij het ontwerpen van het station mogen nooit dode hoeken ontstaan.
  • Om goed over de schuif te kunnen stappen hebben de koeien een vloer met grip nodig. Brede loopgangen en voldoende dwarsdoorsteken zorgen voor veel uitwijkmogelijkheden.
  • De vouwschuif, die gevouwen terug beweegt, hindert koeien minder dan een schuif uit één stuk of een combischuif.
  • Idealiter is een schuif maximaal 20 cm hoog en heeft een schuifsnelheid van maximaal 4 meter per minuut. Een urine- of kettinggoot mag, net als een roosterspleet, niet breder dan 35 millimeter zijn.
  • Koeien kunnen de schuif het makkelijkst vermijden als ze er zicht op hebben en kunnen inschatten hoe dichtbij de schuif is. De schuif zou daarom zelden of nooit van achter mogen naderen.
  • Schuiven direct na het voeren is nadelig en resulteert in meer, maar kortere voeropname-momenten en meer koeien die ’s nachts vreten.

Een vouwschuif stoort de koeien minder dan een schuif uit één stuk of een combischuif. In geen geval zou de schuif hoger dan 20 centimeter mogen zijn.

Gerelateerde artikelen