Favoriet

Melktechniek

Dairymaster investeert in gemak voor de boer

Het Ierse Dairymaster investeert twee miljoen euro in een partnership waarin intelligente autonome systemen voor de melkveehouderij worden ontwikkeld.

Het Ierse Dairymaster investeert twee miljoen euro in een partnership waarin intelligente autonome systemen voor de melkveehouderij worden ontwikkeld.

Dairymaster gaat de samenwerking aan met het Institute of Technology  Tralee en Lero, een Iers software research centrum. Doel van de samenwerking is de werkdruk voor boeren weg te nemen door koedata te verzamelen en het in een toegankelijke bruikbare vorm te gieten. John Daly is manager op de research en innovatieafdeling van Dairymaster en zegt dat het voor een boer niet te doen is om elke koe dagelijks te kunnen onderzoeken. Hij noemt daarbij het feit dat melkveehouders vanwege de schaalvergroting steeds meer moeten doen met steeds minder arbeidskracht.

Geschoolde arbeidskrachten

Joseph Walsh van de het Institute of Technology merkt op dat het schort aan de beschikbaarheid van goed geschoolde arbeidskrachten. Met de investering in intelligentie en autonomie wil Walsh de druk bij boeren wegnemen. Volgens hem komt het constant uitvoeren van taken op een hoog niveau  de melkkwaliteit en de diergezondheid ten goede.

Duurzame toekomst

Het project van Dairymaster, Tralee en Lero duurt drieënhalf jaar. In die periode gaan de drie partijen op zoek naar oplossing voor op het boeren bedrijf. Maar in diezelfde periode wordt er ook data geanalyseerd. Data waarmee op den duur de melkproductie verhoogd kan worden. “We zien kunstmatige intelligentie en autonomie als de sleutel tot winstgevendheid in een duurzame toekomst.”

Gerelateerde artikelen