Favoriet

Voertechniek

Voederbieten: bewaren uitdagender dan voeren

Wie verliezen bij voederbieten wil minimaliseren kan ze het best meteen na het rooien voeren. Om tot zes maanden of zelfs jaarrond te voeren, moet je de bieten goed opslaan of conserveren. Veehouderij Techniek sprak met twee melkveehouders die voederbieten inmiddels beschouwen als een volwaardige onderdeel van het rantsoen.

Qua voederwaardeopbrengst zijn bieten een prima alternatief voor mais. Bovendien nemen koeien voederbieten zeer goed op. Makkelijk voeren dus. Het grootste probleem is om de voederbieten in goede conditie voor het voerhek te krijgen. Dat vereist expertise en techniek.

Om de risico’s van bewaarverliezen en verlies aan voederwaarde te minimaliseren, kun je voederbieten het best direct achter de bietenrooier voor het voerhek rijden. Maar op die manier zou je alleen in november en december – als het gewas volgroeid is – voederbieten kunnen voeren.

[meerinvakbladpromo tekst=”Melkveehouders Pieter Karts Bouma en Bert Wissels hebben allebei een eigen manier van bewaring. Benieuwd welke dat is? Je leest het vanaf vrijdag in de nieuwste uitgave van Veehouderij Techniek.”]

Gerelateerde artikelen