Favoriet

Dierverzorging

Prototype voor totale monitoring melkkoe

Na drie jaar onderzoek hebben de partners in het project MoniCow een prototype klaar voor monitoring van melkkoeien. Het gaat volgens hen om een ’totaaloplossing’ dat verschillende parameters monitort.

MoniCow bestaat uit een temperatuursensor in het oormerk van de koe en een bewegings- en lokalisatiesensor in de halsband. De sensoren genereren een continue stroom aan gegevens die verwerkt worden door speciaal ontwikkelde software. De gegevens worden vertaald in informatie en adviezen voor de melkveehouder.

Het systeem zou bijvoorbeeld het moment van kalven tot 24 uur op voorhand kunnen voorspellen als de sensoren detecteren dat de koe minder voer opneemt, minder herkauwt en onrustiger wordt. Voor tochtigheid geldt hetzelfde, als het systeem meet dat de koe meer stappen zet, minder voer opneemt en minder ligt dan normaal. De sensoren hebben volgens de ontwikkelaars ook het potentieel om een ziek dier of beginnende klauwproblemen sneller op te sporen.

Locatie bepalen en geen lege batterijen

Het nieuwe systeem kan ook voortdurend de locatie van de koeien in de stal monitoren (tot op 30 cm nauwkeurig). Dat kan van pas komen als een koe snel extra zorg nodig heeft, maar het levert ook nuttige info op over haar gedrag. Bijvoorbeeld: hoe vaak eet de koe aan het voerhek, welke afstand legt zij af in de stal, hoe vaak ligt zij in de ligbox?
MoniCow heeft een inductief laadsysteem van de sensoren, waarmee het probleem van lege batterijen opgelost zou zijn.

20.000 euro voor 77 koeien

De partners in MoniCow zijn ILVO, imec-UGent, KULeuven, Delaval, NXP Semiconductors België, Multicap, Metagam en SnapTonic. Zij testten het prototype in de melkveestal van het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO. Voor zo’n stal, met 77 koeien, kost MoniCow zo’n 20.000 euro, aldus de partners. Dat is inclusief alle hard- en software. De investering zou zich op korte termijn terugbetalen door de tijdwinst die het oplevert en de veearts- en andere kosten die het uitspaart.

Gerelateerde artikelen