Favoriet

Melktechniek

Zelfrijdende koelkast levert straks melk af bij consument

Nog 20 tot 30 jaar en zelfrijdende voertuigen zullen het straatbeeld bepalen. En dat biedt mogelijkheden voor de zuivelsector, voorspelt het vakblad Hoard’s Dairyman.

Nog 20 tot 30 jaar en zelfrijdende voertuigen zullen het straatbeeld bepalen. En dat biedt mogelijkheden voor de zuivelsector, voorspelt het vakblad Hoard’s Dairyman.

Het huidige melktransport is erop geënt om grote hoeveelheden rauwe melk naar een fabriek te rijden voor verwerking, waarna weinig gediffrentieerde zuivelproducten opnieuw worden vervoerd naar supermarkten. Maar wat nu als de arbeidsbesparing door de inzet van zelfrijdende voertuigen wordt ingezet om de melk op boerderijniveau te verwerken en te verpakken en dat de onderscheidende zuivelproducten vervolgens met een soort rijdende koelkast bij de klant thuis worden afgeleverd?

Misschien loopt het vakblad wat hard van stapel, erkent Hoard’s Dairyman zelf. Misschien ligt de investering in twee elektrisch aangedreven zelfrijdende melktanks – denk aan de maairobot die het gazon kort houdt – meer voor de hand. Ook dat biedt al veel mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen