Favoriet

Automatisch melken

3.000 koeien melken met 36 robots

Een melkrobot past ook goed op grote bedrijven. Dat zegt Brian Houin. Deze Amerikaanse melkveehouder kan het weten, zo meldt Hoard’s Dairyman.

Houin heeft twee melkveebedrijven in Plymouth, Indiana. Op het ene melkt hij 1.900 koeien driemaal daags in een dubbele 25 stands zij-aan-zijmelkstal, op het andere melkt hij 3.000 koeien met 36 Lely-robots. Hoewel hij nog geen volledig jaar met de robots heeft gemolken, verwacht Houin dat de melkrobots een loonkostenbesparing opleveren van 30 procent. De melkproductie ligt op het robotbedrijf 1,8 tot 2,7 kg per koe per dag hoger.

De onderhoudskosten op het robotbedrijf liggen op 11,61 euro per koe per maand, op zijn andere bedrijf op 15,44 euro per koe per maand. Houin merkt daarbij wel op dat de robots nog betrekkelijk nieuw zijn, terwijl zijn traditionele melkstal al 18 jaar oud is. “En met 36 robots leer je ook heel snel. Sommige personeelsleden hebben er inmiddels meer verstand van dan de dealer.”