Favoriet

Automatisch melken

Automatische melksystemen sinds 1983

De ontwikkeling van de melkrobots ging niet zonder slag of stoot. Na een lange en moeizame aanloopperiode lijken de huidige melkrobots betrouwbaar. Veehouderij Techniek zet de belangrijkste ontwikkelingen van automatische melksystemen op een rij.

De ontwikkeling van de eerste melkrobot tot de automatische melksystemen die we vandaag de dag kennen van fabrikanten Boumatic, DeLaval, Fullwood, Gea, Lely en SAC verloopt aanvankelijk alles behalve soepel. De ontwikkeling start eind jaren zeventig op de praktijkschool in Oenkerk (Fr.). Daar wordt in 1983 de eerste koe automatisch gemolken. Gascoigne Melotte pakt het idee van de praktijkschool op en ontwikkelt een automatisch melksysteem dat de koe van de achterkant benadert en door de achterbenen melkt.

Prototype van de MVA (Melk Voer Automaat) van Gascoigne Melotte in 1990.[/caption]

Vicon

Parallel aan de ontwikkeling van Gascoigne Melotte werkt onder andere Vicon aan een automatisch melksysteem in het kader van het Boerderij 2000-project, waarbij het jaar 2000 als uitgangspunt wordt genomen. Het jaar 2000 moet namelijk de doorbraak worden van het automatische melksysteem op melkveebedrijven. In 1988 toont Vicon voor het eerst een werkend automatisch melksysteem aan de pers. Het systeem werkt met meerdere boxen die worden bediend door dezelfde robotarm. Voor de speendetectie gebruikt het apparaat ultrasoon (geluidsgolven) om de referentiespeen (rechtsvoor) te lokaliseren. Vervolgens wordt de positie van de overige spenen bepaald en worden de tepelbekers één voor één aangesloten.

In de eerste uitgave van Veehouderij Techniek in 2020 staat een groot overzicht van de ontwikkelingen die de melkrobot heeft doorgemaakt van 1983 tot heden. Betalende abonnees van vakblad Veehouderij Techniek kunnen het volledige artikel bekijken via het online vakbladarchief. Daarin wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen, faillissementen en falende techniek. Daarnaast zijn twee veehouders aan het woord die nog met een heel oude melkrobot melken: een Lely Astronaut en een Gascoigne Melotte Zenith.

Geen abonnement? Kijk dan eens rond in het online vakbladarchief. Je kunt hier ook een aantal artikelen gratis bekijken.