Favoriet

Voertechniek

Verhoogde voerboxen voor lagere ammoniakemissie

Met een aantal maatregelen kan de ammoniakemissie in een bestaande ligboxenstal met circa eenderde worden teruggebracht. Bijzonder zijn de verhoogde voerboxen aan het voerhek.

Het Duitse Top Agrar beschrijft een proefproject in Badem-Württemberg, waarbij wordt gekeken hoe je de ammoniakemissie in bestaande melkveestallen kunt terugdringen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar bekende technologieën uit Nederland (emissiearme vloeren) en Denemarken (aanzuren van mest).

Minder bekend in Nederland zijn de verhoogde voerboxen die tegen het voerhek worden gecreëerd. Door de afscheidingen tussen de koeien kunnen de dieren rustig vreten. Ze worden niet gestoord door andere dieren of de mestschuif. Doordat de voederboxen niet worden bevuild met mest (de koeien kunnen er alleen achteruit uit) en de mestschuif of -robot kan blijven werken, is er ook minder ammoniakemissie. (Top Agrar 3/2020)