Favoriet

Mesttechniek

Sleepvoet toegestaan op klei- en veengrond

De sleepvoetbemester mag in 2021 op klei- en veengrond worden ingezet, mits de mest met water verdund wordt. Dat meldt Cumela.

De sleepvoetbemester mag in 2021 op klei- en veengrond worden ingezet, mits de mest met water verdund wordt. Dat meldt Cumela.

De mest moet met minimaal 1 deel water op 2 delen mest verdund worden. De gebruiker van de grond moet de inzet van een sleepvoetbemester voorafgaand aan het aanwenden ook melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Ammoniakuitstoot

Het afgelopen jaar is er veel gediscussieerd over het verdund aanwenden van drijfmest met de zodenbemester op zandgronden. Doel van deze mogelijkheid is om extra ammoniakuitstoot te beperken. Er vindt op dit moment nog steeds overleg tussen de landbouwsectoren en het ministerie van LNV plaats hoe dit zou kunnen. Ook moet uit metingen die dit jaar plaatsvinden nog blijken hoeveel emissiereductie de verdunning met water bij de zodenbemester oplevert. (Cumela)

Gerelateerde artikelen