Favoriet

Mesttechniek

CowToilet op lijst Regeling ammoniak en veehouderij

Het CowToilet van Hanskamp staat sinds deze maand op de RAV-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij). Het koeientoilet is daarmee het eerste product op de lijst dat geen vloer is.

De voorlopige emissiefactor (VEF) dat het CowToilet toegekend heeft gekregen is 8,4 kg/koe/jaar. Met de toekenning is het toilet beschikbaar voor melkveebedrijven die emissiereductie bij de bron willen realiseren. Het vrijwillige urineersysteem voor koeien voorkomt namelijk de vorming van ammoniak, doordat urine van de koe direct wordt opgevangen en niet in contact komt met de mest in de stal.

Momenteel draait het CowToilet op DairyCampus in Leeuwarden, waar Wageningen Universiteit (WUR) emissiemetingen doet. Uit die eerste metingen blijkt dat de Definitieve Emissie Factor (DEF) waarschijnlijk een stuk lager zal gaan uitvallen dan nu door de Technische Advies Pool (TAP) in de VEF erkend is.

Urine in kunstmestruimte

De urine die wordt opgevangen door het koeientoilet kan misschien in de toekomst ingezet worden in de kunstmestruimte. Het advies dat de Europese Joint Research Centre daarover heeft gegeven is namelijk positief. De verwachting is dat er in januari 2022 een definitief besluit is genomen.

Vakblad Veehouderij Techniek nam eerder dit jaar een kijkje bij het CowToilet.