Favoriet

Voederwinning

Goed ruwvoer geeft beste garantie op veel melk

Het geheim van een hoge melkproductie met hoge gehaltes? Een goede kwaliteit ruwvoer die bovendien netjes en goed wordt opgeslagen.

Dat zei zuivelvoedingsspecialist Lee Klockner van Ag Partners Cooperative recentelijk bij de paneldiscussie tijdens de virtuele Four State Dairy Nutrition and Management Conference. “Op de best presterende bedrijven loop je naar de silo’s en zie je dat het er brandschoon is.”

Dierenarts Brian Gerloff was het met hem eens. “Uitstekend ruwvoer is een belangrijke factor voor een topproductie.” Maar met alleen goed ruwvoer ben je er niet. “Als je kijkt naar de samenstelling van de vezelverteerbaarheid en de fracties dan is een continue fermentatie in de pens van de koe nodig. Dat lukt eigenlijk niet met één ruwvoercomponent.” Veehouders die de productie en de gehaltes willen opkrikken adviseert hij een mengsel van luzerne, maiskuil en misschien wat triticale, rogge of graskuil. (Hoard’s Dairyman)

Gerelateerde artikelen