Favoriet

Automatisch melken

Robotmelken duurder dan traditioneel melken

Robotmelken is duurder in vergelijking tot traditioneel melken, blijkt uit cijfers van Alfa Accountants en Adviseurs. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere voer- en onderhoudskosten en lagere melkopbrengsten.Het vet- en eiwitgehalte op een robotbedrijf is lager dan op een traditioneel melkend bedrijf. Daardoor vallen de melkopbrengsten van een robotboer 63 cent per 100 kilogram melk lager uit. De voerkosten zijn op jaarbasis €4.700 hoger blijkt uit cijfers van een gemiddeld bedrijf met één miljoen kilogram melk. Ook de kosten voor het melken vallen hoger uit door het stijgen van de kosten voor onderhoud, gas, water en elektra. Op jaarbasis is dit €9.704 hoger.Naast hogere kosten en lagere opbrengsten, is de financiering van robotbedrijven hoger met 6 cent per 100 kilogram melk. Dit wordt gecompenseerd met het aflossingsniveau dat 51 cent per 100 kilogram melk hoger ligt dan bij traditioneel melkende boeren.Verder blijkt uit de cijfers dat robotbedrijven groter zijn dan niet-robotbedrijven. Zo melkt een robotboer gemiddeld negen koeien meer en is er zes hectare meer grond in gebruik. Ook de melkproductie stijgt met 713 kilogram per koe, aldus Alfa. Daarnaast besteedt een robotboer minder geld aan arbeid, namelijk €1.346 minder op jaarbasis. Tussen het celgetal en de tussenkalftijd zijn nauwelijks verschillen te vinden, meldt het bedrijf.

Gerelateerde artikelen