Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Algemeen

Inschrijving subsidie precisielandbouw

Voor de subsidie Investering milieuvriendelijke maatregelen is van 15 augustus tot en met 16 september inschrijven mogelijk.

Het ministerie van Economische Zaken stelt ruim 15 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidie. In totaal zijn er zeven investeringcategorieën waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Het gaat om precisielandbouw, mestbewerking, mestopslag voor dierlijke meststoffen, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en waterkwantiteit.

Onder precisielandbouw vallen dit jaar zowel ploegen met een gps-systeem als schoffels, rijenbemesters, kunstmeststrooiers en veldspuiten. Onder energie-efficiëntie valt onder meer warmtepompboilers en klimaatcomputers voor bewaarruimten.

Gerelateerde artikelen