Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Van glyfosaat naar mechanisatie

Glyfosaat heeft al lang zijn onschuld verloren: De Vewin, de vereniging van waterbedrijven, ziet het vaakst de normoverschrijdingen van glyfosaat.

Glyfosaat heeft al lang zijn onschuld verloren:  De Vewin, de vereniging van waterbedrijven, ziet het vaakst de normoverschrijdingen van glyfosaat.

Toen uit onderzoek bleek dat 44% van de Europeanen glyfosaat in de urine heeft kwamen er direct Kamervragen. Maar ook in landbouwkundig opzicht kleven er meer nadelen aan deze werkzame stof dan algemeen bekend is.

De universiteit Hohenheim toonde aan dat glyfosaat niet alleen schade kan geven bij een (te) korte wachttijd. Ook op lange termijn veroorzaakt glyfosaat en zijn afbraakproducten schade aan gewassen. Door resten van in het verleden gebruikt glyfosaat, vormen planten minder fijne wortels. Glyfosaat is dus ook een sluipmoordenaar die onzichtbaar opbrengstschade veroorzaakt.

Glyfosaat is natuurlijk wel een hele eenvoudige en goedkope manier om van onkruid af te komen.  Toch zijn er prima mechanische alternatieven. Geschikte machines snijden goed, ondiep en met voldoende overlap, volvelds onkruiden en gewasresten af. Opmerkelijk is de naam van de  “Glyph-O-mulch” een machine die de toplaag met een frees onkruidvrij maakt. Maar dergelijke “exotische” machines zijn niet perse nodig…

Een paar liter glyfosaat is weliswaar handig maar nooit onmisbaar. Biotelers hebben heus geen grote heimwee naar het middel. Met wat slimme keuzes in de zaaibedbereiding en de stoppelbewerking, een slim bouwplan en gewoon goede landbouwpraktijk kun je best zonder. Of in elk geval flink minderen.