Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Bent u al klaar voor robotisering?

Machines zorgen ervoor dat je efficiënter, goedkoper en beter kunt werken. Ondertussen staat de tweede revolutie voor de deur. Nieuwe technologieën maken alle machines steeds slimmer. Denk aan machines en trekkers die op basis van GPS-coördinaten het perceel bemesten, bezaaien en bespuiten. Dit alles met minder verspilling van energie en menselijke arbeid. En wat dacht je van robots?

Het grote voordeel van robots en slimme machines is dat ze diverse technologieën aan boord kunnen hebben, zoals een internetverbinding, camera’s voor detectie en beveiliging of sensoren om bepaalde waarden te meten. Denk aan een tractor die op basis van GPS-coördinaten zelf de beste route bepaalt en heel precies maait en zaait. Of een robot die over het land beweegt en de bodemvariatie of het waterpeil meet. En wat dacht u van de volledig autonome veldrobots die onkruid herkennen en direct bestrijden. Juist doordat robots menselijke taken overnemen kunnen agrarisch ondernemers inzetten op schaalvergroting, groei en verdere ontwikkelingen richting precisielandbouw. Robots zijn immers in staat om enorm veel informatie te registreren en analyseren en direct over te gaan tot actie. Al met al zorgt de opkomst van robots en slimme machines ervoor dat agrarisch ondernemers veel meer informatie tot hun beschikking krijgen waarmee zij hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Maar wat betekent deze ontwikkeling voor toeleveranciers?

Gedeelde doelgroep

Uiteindelijk zorgt robotisering voor meer complexiteit in de keten. Het brengt namelijk veranderende behoeftes van de klant met zich mee. Dit betekent dat leveranciers van machines zich bijvoorbeeld meer moeten toeleggen op robotisering en de ondersteuning ervan. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat alle bedrijfsonderdelen van de boer steeds meer met elkaar te maken hebben en met elkaar in verbinding staan. Een nauwe samenwerking en informatiedeling tussen leveranciers onderling is dan ook een must om hem goed te kunnen bedienen. Juist de toeleveranciers, tussenhandelaren en producenten beschikken immers allemaal over een schat aan (digitale) informatie over de boer, verkregen uit het contact met die boer over één specifiek deel van zijn bedrijfsvoering. Gecombineerd bieden die gegevens een schat aan nieuwe inzichten, die een directe bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de totale bedrijfsvoering van iedere individuele klant.

Data, data, data

Om het potentieel van robots volledig te kunnen benutten, moeten agrariërs acties kunnen uitvoeren op basis van de inzichten verkregen uit alle data die de robots verzamelen. Wat is het effect van een bepaald middel op het gewas? Bevat de bodem genoeg mineralen? Wat is het effect van het waterpeil op een plant? En juist hier is een grote rol weggelegd voor toeleveranciers. Want als een robot signaleert dat de grond te weinig mineralen bevat, is dat een uitgelezen kans om als mechanisatiebedrijf de klant te voorzien van advies op maat en het juiste product. Informatiedeling in de keten is daarom van cruciaal belang.

Menselijke factor

Dit heeft echter wel als gevolg dat de traditionele relatie tussen boer en leverancier verandert. De persoonlijke relatie die eerder nog gedomineerd werd door face-to-face contact aan de keukentafel bij de boer, zal steeds vaker plaats maken voor een digitale relatie. Op afstand meekijken via de camera van de smartphone, misschien zelfs de Google Glass, of een pushbericht sturen via een app, we krijgen te maken met steeds meer digitale contactmomenten. Technologie is een randvoorwaarde geworden voor leveranciers om de eindklant goed, snel en efficiënt te kunnen bedienen. En het gevolg daarvan is dat de menselijke factor – die zorgt voor de emotionele component in de relatie – flink aan belang toeneemt. Want hoe digitaler we worden, hoe schaarser en dus ook waardevoller de factor mens wordt. Leveranciers zullen dus moeten nadenken over de hervorming van de klantrelatie en hoe zij op basis van technologie proactief, relevant en persoonlijk kunnen blijven voor de klant.