Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Voorkomen is beter dan genezen

De voorjaarswerkzaamheden zijn weer in alle hevigheid losgebarsten. Machines en trekkers die na de oogst van 2015 werd gestald komen weer tevoorschijn. Sommige goed geprepareerd en, daar waar nodig, gerepareerd gedurende de wintermaanden, andere in de staat waarin ze uit het veld zijn gekomen.

De voorjaarswerkzaamheden zijn weer in alle hevigheid losgebarsten. Machines en trekkers die na de oogst van 2015 werd gestald komen weer tevoorschijn. Sommige goed geprepareerd en, daar waar nodig, gerepareerd gedurende de wintermaanden, andere in de staat waarin ze uit het veld zijn gekomen.

‘Verrast’ door de start van het nieuwe seizoen worden ze ingezet. Minimaal nagekeken, het hoognodige uitgevoerd. Soms zien ze alleen een vetspuit. Tijdens de werkzaamheden kan deze manier van controle van de machine de planning van de voorjaarswerkzaamheden danig in de war sturen. Een breuk of defect van een lager is vaak niet 1-2-3 verholpen. De dealer moet er aan te pas komen, maar die heeft ook niet direct gelegenheid u verder te helpen. De betere dealer heeft wellicht een alternatief door een vervangende machine te verhuren, maar met eigen materiaal werkt het toch het prettigst. Al was het alleen maar omdat u uw eigen machine het beste kent. Preventief onderhoud heeft niet alleen als voordeel dat stilstand in het seizoen wordt geminimaliseerd, uiteindelijk heeft het ook invloed op de restwaarde van de machine.

Preciezer

Goed onderhouden machines geven meer voldoening in het werk. De werkzaamheden kunnen zonder onnodig oponthoud worden uitgevoerd in de tijd die u daarvoor in gedachte had. Doordat alles goed functioneert, kunnen de werkzaamheden ook preciezer uitgevoerd worden.

Proactief

Zoals voor veel activiteiten geldt ook hier ‘voorkomen is beter dan genezen’. Door proactief met onderhoud bezig te zijn worden onnodige kosten voorkomen. En hebt u twijfel over een onderdeel?, schroom dan niet u leverancier om advies te vragen. Hij is zeker bereidt u advies te geven of te helpen bij de herstelling.