Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Kringloopwijzer: Lust of last?

Al jaren worden landbouwers achtervolgd door de overheid in haar strijd tot het terugdringen van het uitspoelen van mineralen uit de bodem. Door het strakke stelsel van gemiddelde normen, gekoppeld aan de grondsoort en bodemgebruik, komt de mineralenbalans in een gevarenzone terecht.

Al jaren worden landbouwers achtervolgd door de overheid in haar strijd tot het terugdringen van het uitspoelen van mineralen uit de bodem. Door het strakke stelsel van gemiddelde normen, gekoppeld aan de grondsoort en bodemgebruik, komt de mineralenbalans in een gevarenzone terecht.

En omdat de mineralenbalans uit evenwicht raakt, komen de gewasopbrengsten onder druk te staan. De bodem raakt uitgeput. In de media wordt er door de standsorganisaties en voorlichting steeds vaker op gewezen dat we als gebruiker meer oog moeten krijgen voor de grond als belangrijkste productiemiddel. Door in beeld te brengen welke mineralen er in de grond aanwezig zijn, gekoppeld aan de aanvoer via (kunst)mest en afvoer via gewas kan een kringloop van mineralen worden verkregen.

Hiervoor is het nodig dat we exact weten wat er in de mest zit aan mineralen en waar we deze toedienen. Ook wordt het noodzakelijk om plaats specifiek de opbrengst van het gewas te bepalen. Technieken die hiervoor nodig zijn bestaan reeds. Voor mest kennen we de Nir-sensor, hiermee is het mogelijk om vrij exact de samenstelling van de mest tijdens de aanwending te bepalen. Gekoppeld aan GPS kan plaats specifiek de hoeveelheid worden gevarieerd om optimale toediening te verkrijgen. Opbrengst en vochtmeting op oogstmachines zijn inmiddels ook gemeengoed, hoewel helaas nog niet iedereen in de keten er het nut van ziet. Wanneer aangetoond kan worden dat de opbrengst van een gewas duidelijk meer is dan de (arbitrair) vastgestelde norm, wordt het mogelijk om het tekort aan mineralen dat hierdoor kan ontstaan aan te vullen. Hiermee behoud de grond zijn vruchtbaarheid en kan de opbrengst in stand gehouden en vaak zelfs verbeterd worden.

Is de kringloopwijzer waar melkveehouders mee te maken hebben een lust of een last? Ze kan als een last worden ervaren, omdat er weer een stuk administratie bij komt waarmee de opbrengsten en giften dienen aangetoond te worden. Een lust kan het zijn omdat met betere toepassing van beperkte middelen een zelfde of misschien wel hogere opbrengst verkregen kan worden. Dat laatste draagt dan weer bij aan een beter bedrijfsresultaat. Opgemerkt dient te worden dat de hele keten dan wel moet sluiten. Het is immers een kringloop. Zo wordt iets dat op het eerste gezicht gezien wordt als een last toch een lust.