Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Techniek helpt techniek, een kip of ei verhaal

Kan mechanisatie nieuwe teelttechnieken helpen ontwikkelen, of is het de vraag vanuit teelttechniek waarop de mechanisatie een antwoord geeft? Nieuwe ontwikkelingen zijn nodig en worden gerealiseerd bij het produceren van voedsel om te voldoen aan de vraag naar voedsel voor de groeiende bevolking.

Daarbij wil iedereen onze aarde gezond houden.

Omdat landbouwgrond schaars is en omdat die grond jarenlang intensief gebruikt wordt, zitten daar bezwaren aan. Ziektekiemen kunnen jaren in de grond achterblijven, uitspoeling van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn bijna niet te voorkomen. De teelt uit de grond en op substraat is daarom in de glastuinbouw veel toegepast. Dit gebeurt ook in de tot nu toe grondgebonden teelten.

Aardbeien op landbouwgrond

Op de open dag bij van Alphen aardbeien was te zien hoe men 3 hectare landbouwgrond omgetoverd heeft naar 3 hectare productieveld voor continu ziektekiemvrij aardbeiplantgoed. Stellages zijn gebouwd voor kunststof bakken, de trayvelden op 50 cm boven de grond telkens 12 m breed en 309 meter lang. Dit heeft het mogelijk gemaakt ongeveer dubbel zo veel, maar ook gezondere planten op te trekken. Daar waar je voorheen maar 1 miljoen planten op kon trekken passen er nu meer dan 2 miljoen.

Nieuwe werktuigendragers

Om dit te realiseren waren nieuwe machines vereist en gebouwd. Werktuigendragers van 12 m breed op rails worden multifunctioneel ingezet. Bij het plaatsen van de trays met potgrond, bij het planten van in de schuur gestekte planten, bij het bemesten met voedingsstoffen drie keer per week, bij het afknippen van ongewenste uitlopers, bij het opzuigen ervan, bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, bij het afdekken tegen vorst, telkens wordt diezelfde werktuigendrager gebruikt. Deze heeft een eigen generator die alle componenten en voortbeweging traploos elektrisch aan kan sturen. Zeer arbeidsvriendelijk, minder arbeid vragend, minder milieubelastend naar de omgeving en geen belasting van het grondwater. Geen verlies van dure kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen, geen drift, niet weersafhankelijk en vooral belangrijk; gezonder (moeder) plantmateriaal voor de aardbeienteelt.

Deze ontwikkeling vergde een enorme inspanning om de nodige mechanisatie voor deze nieuwe teelttechniek mogelijk te maken. Andere ontwikkelingen zullen volgen maar zeker een kans voor vernieuwing in de landbouwmechanisatie en teelttechniek.

Kip of ei, wat doet het ertoe? Mens, dier, plant en mechanisatie; je kunt evolutie niet tegenhouden.

Gerelateerde artikelen