Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Algemeen

Gedragscode Datagebruik voor akkerbouwers

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft spelregels opgesteld voor het uitwisselen van data. Dat meldt de organisatie. De Gedragscode Datagebruik Akkerbouw biedt telers bescherming en moet het delen van data vanzelfsprekender maken.

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft spelregels opgesteld voor het uitwisselen van data. Dat meldt de organisatie. De Gedragscode Datagebruik Akkerbouw biedt telers bescherming en moet het delen van data vanzelfsprekender maken. Doel is om data-intensieve akkerbouw versneld dichterbij te brengen.

Volgens de organisatie zijn veel telers terughoudend als het gaat om het delen van data. De reden daarvoor is het voorkomen dat de data een eigen leven gaan leiden. De nieuwe code is een vorm van zelfregulering, opgesteld door en voor de sector en geldt voor ieder bedrijf en iedere instantie die zaken doet met bedrijven in de akkerbouw.

Vertrouwen op spelregels

Uitgangspunt is dat degene die zijn data deelt, weet wat er met zijn gegevens gebeurt. De gebruiker van de data moet aan spelregels voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging van de data. Wie op deze spelregels van de code kan vertrouwen, deelt gemakkelijker zijn data, is het idee.