Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Worst

Her en der in het land worden standaardtrekkers voorzien van accu’s zodat ze zonder de CO2 veroorzakende dieselbrandstof hun werk kunnen doen.

Her en der in het land worden standaardtrekkers voorzien van accu’s zodat ze zonder de CO2 veroorzakende dieselbrandstof hun werk kunnen doen.

Het zijn vooral groenvoorzieners die volop geïnteresseerd zijn in de ‘groene’ elektrische trekker – u leest erover in dit nummer van LandbouwMechanisatie. Het biedt deze ondernemers een voordeel bij het intekenen op nieuwe aanbestedingen. Voor akkerbouwers is de stekkertrekker nog niet echt interessant vanwege de nog geringe accucapaciteit. Toch ziet de overheid elektrische trekkers en andere elektrische voertuigen graag in de landbouw verschijnen. En dan rest er weinig anders dan een subsidieregeling. Een elektrische of op waterstof aangedreven voertuig is dan ook één van de investeringen op de lijst van de regeling ‘groen-economisch herstel landbouw’. Voor deze – op het oog – interessante regeling is 35,5 miljoen euro beschikbaar. Zoals u ongetwijfeld zult weten, kunt u, afhankelijk van uw leeftijd, tussen 60 en 75 procent van de investering terugkrijgen. Dit ongelooflijk hoge percentage leidde ertoe dat velen op een draf een offerte aanvroegen (die uiteindelijk vaak nogal hoog uitviel). Voor een spoelplaats, een elektrische heftruck, een gps-spuitmachine, elektrische druppelirrigatie of een landbouwrobot. Niet eerder kreeg de redactie zo vaak de vraag van lezers over hoe zij het snelst een offerte konden krijgen voor een machine die nog in het ontwikkelstadium verkeert. Van een voorgehouden worst wil immers iedereen een hap. Of dat ook lukt? Reken er niet op. Daarvoor is het aantal aanvragen naar mijn inschatting veel te hoog, het totale subsidiebedrag te klein of het subsidiabele percentage te hoog. Hadden niet meer akkerbouwers kunnen profiteren bij een lager percentage en een een lagere subsidiabele ondergrens? Daar zou de vergroening van de landbouw in elk geval meer voordeel bij hebben gehad.

Gerelateerde artikelen