Favoriet

Onkruidbestrijding

Verbod chemie op verhardingen officieel gepubliceerd

Vandaag valt definitief het doek voor chemie op verhardingen. Staatssecretaris Dijksma kondigde eerder al aan dat het verbod zo snel als mogelijk in zou gaan en wel in deze maand. Per 31 maart is het verbod van kracht.

Vandaag valt definitief het doek voor chemie op verhardingen. Staatssecretaris Dijksma kondigde eerder al aan dat het verbod zo snel als mogelijk in zou gaan en wel in deze maand. Per 31 maart 2016 is het verbod van kracht.

Het verbod op chemie geldt voor professioneel gebruik op verhardingen. Particulier gebruik is dus niet verboden.

Niet-verhardingen

Het verbod op gebruik van chemie op niet-verhardingen buiten de landbouw gaat in november 2017 in. Onder andere sportvelden en recreatieterreinen zijn daarvan uitgezonderd. DOB-verhardingen schrijft dat ook met deze branches Green Deals gesloten zullen worden. Ook het gebruik van chemie door particulieren wil men met Green Deals terugdringen.

Uitzonderingen

Het verbod voor toepassing van chemie op verhardingen kent enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld luchthavens. Ook terreinen waar niet-chemische onkruidbestrijding niet mogelijk is vanwege veiligheidsvoorschriften, zijn uitgezonderd. Denk hierbij aan terreinen waar draaiende motoren en open vuur niet toegestaan zijn. Ook voor plagen mag chemie ingezet worden, bijvoorbeeld voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

Barometer Duurzaam Terrein Beheer

Met de ingang van het chemieverbod vervallen de certificaten Toepassing Glyfosaat en Brons van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het certificaat Zilver wordt aangevuld. Certificaathouders van Toepassing Glyfosaat en Brons moeten zich aanmelden voor certificering voor Zilver. Doen zij dat niet, dan worden de certificaten ingetrokken per 1 mei. Het certificaat Goud behoeft geen aanpassing om aan de nieuwe wetgeving te voldoen en blijft dus ongewijzigd.

Gerelateerde artikelen