Favoriet

Blog

Vooruit denken

Elke hovenier, aannemer en loonwerker komt dagelijks in situaties terecht waarbij hij met zijn machine maar moeizaam bij het te maaien gras, een te snoeien heg of een te borstelen bestrating komt. Er staat iets in de weg, het terrein is te schuin of er is simpelweg geen ruimte om met de machine te manoeuvreren. Het zijn situaties die veel ergernis en extra werk opleveren.

Elke hovenier, aannemer en loonwerker komt dagelijks in situaties terecht waarbij hij met zijn machine maar moeizaam bij het te maaien gras, een te snoeien heg of een te borstelen bestrating komt. Er staat iets in de weg, het terrein is te schuin of er is simpelweg geen ruimte om met de machine te manoeuvreren.…

Zonneparken zijn plekken waar zich veel van dit soort problemen voordoen. Weilanden en taluds worden in enkele weken volgelegd met zonnepanelen die binnen afzienbare tijd fossielvrije stroom opwekken. Daarna begint het werk voor de aannemer die het park moet onderhouden en die stuit al gauw op hindernissen: de stellingen blijken te laag waardoor de maaier niet onder de panelen past, de fundering steekt op sommige plaatsen uit de grond of de bekabeling ligt te dicht aan het oppervlakte, waardoor het maaien een grote uitdaging wordt.

Gelukkig zijn er machinefabrikanten die met de beheerders van die parken meedenken en met technische oplossingen komen. Zo verkoopt Dutch Landscaping Solutions de Solarmow 23, een lage bestuurbare werktuigendrager waarmee je onder de stellingen ook direct rond de staanders het gras kunt maaien.

Toch is het eigenlijk gek dat machinefabrikanten en beheerders met oplossingen komen. Het probleem ontstaat namelijk al bij het ontwerp van het park. De meeste prioriteit lijkt uit te gaan naar een park dat snel zoveel mogelijk energie kan leveren. Hierbij wordt er onvoldoende nagedacht over hoe het oppervlak goed, eenvoudig en daardoor ook zo goedkoop mogelijk onderhouden kan worden. Nu vallen de kosten voor het onderhoud dikwijls fors hoger uit dan begroot. En dat terwijl veel problemen bij het ontwerp al voorkomen hadden kunnen worden. Betrek groenaannemers daarom nog voor de realisatie van het park bij het ontwerpproces. Want vooruit denken, bespaart soms veel geld.