Favoriet

Blog

Vroeg vegen

Borstelen, branden, vegen, heetwater, maaien, hete lucht, schoffelen, eggen, elektrocuteren, enzovoort. Onkruid kun je op vele wijzen te lijf gaan. En die technieken worden steeds verder doorontwikkeld. Zo heeft Eco Weedkiller een heetwatermachine zonder brander. Dat beperkt het lawaai en de uitstoot. Het Duitse Zoff bouwt een machine – met de afmetingen van een loopmaaier – waarmee je het onkruid kunt elektrocuteren. Klinkt heel handig.

Borstelen, branden, vegen, heetwater, maaien, hete lucht, schoffelen, eggen, elektrocuteren, enzovoort. Onkruid kun je op vele wijzen te lijf gaan. En die technieken worden steeds verder doorontwikkeld. Zo heeft Eco Weedkiller een heetwatermachine zonder brander. Dat beperkt het lawaai en de uitstoot. Het Duitse Zoff bouwt een machine – met de afmetingen van een loopmaaier…

Ondanks al deze slimme vondsten bezorgt onkruid de hovenier of groenaannemer dagelijks kopzorgen. De combinatie van zonneschijn en ruim voldoende neerslag creëerden de afgelopen maanden uitstekende groeiomstandigheden. De ongewenste onkruidplanten schoten als paddenstoelen uit de grond. Op verhardingen, in borders, op halfverhardingen en in plantvakken is het daardoor soms vechten tegen de bierkaai. Toch verwacht de klant dat u als hovenier of aannemer raad weet met elk onkruid. De verwachtingen zijn soms torenhoog. Maar u bent afhankelijk van de chemievrije bestrijdingsmethoden die voorhanden zijn. En als u al beschikt over de juiste machines, dan bepaalt het moment waarop u de behandeling uitvoert het resultaat. Maar ook dan is één behandeling vaak niet voldoende. Dikwijls moet u een paar keer terugkomen om de onkruidgroei onder controle te krijgen. Dat is lastig en vereist begrip bij klanten en opdrachtgevers.

Wat u wel in de hand hebt, is het moment waarop u start met de onkruidbestrijding. Dat traject start al voordat het onkruid begint te groeien. In de winter en in het begin van het voorjaar is het zinvol om stoepen, straten, opritten, goten en terrassen goed te vegen. Doet u dit niet, dan vormen bladresten, zand en grond de perfecte voedingsbodem voor kiemend onkruid. Het klinkt logisch, maar het is een stap die vaak onderschat wordt of, in grote werkbestekken, volledig wordt vergeten. Maar laten we eerlijk zijn: voorkomen is beter dan genezen.