Door het profiel op de balken levert de vloer niet alleen milieupunten, maar ook dierenwelzijnspunten op in de Maatlat Duurzame Veehouderij.
Emissiefactor
De emissiefactor van de geprofileerde sleufvloer bedraagt 9,2 kg NH3 per dierplaats per jaar voor bedrijven die het melkvee permanent opstallen. Wie de koeien weidt kan rekening houden met de emissiefactor 7,7 kg NH3 per dierplaats per jaar. Daarmee heeft de geprofileerde sleufvloer dezelfde emissiefactoren als de geperforeerde sleufvloer. De geprofileerde sleufvloer heeft geen openingen in de vloer, waardoor ammoniak dus in de kelder blijft.