Rundveestallen moeten brandveiliger worden. Compartimenten en het gebruik van brandveiligere materialen kunnen daarvoor zorgen. Dat valt te lezen in een rapport dat in opdracht van LTO Nederland en Dierenbescherming werd gemaakt.

De meest voorkomende oorzaken van stalbranden op rundveebedrijven zijn kortsluiting in de elektriciteit, brandstichting, werkzaamheden en oververhitting of zelfontbranding van machines. Maar ook hooibroei komt nog regelmatig voor. Gedurende de onderzoeksperiode, van 2005 tot 2009, gingen 1.775 stallen in vlammen op. Daarbij kwamen 737.000 dieren om. Van deze stalbranden vonden er 410 plaats in melk- en vleesveestallen. Bij 57 van deze branden kwamen dieren om, 1.442 om precies te zijn.

Compartimenten
De onderzoekers vinden dat de veehouder beter voorgelicht moet worden over de risico’s van een stalbrand, daarnaast moet de brandveiligheid van een stal bij de bouw van de stal worden besproken. De onderzoekers denken daarbij aan het bouwen in compartimenten, dus met brandmuren of aan het installeren van een vernevelings of sprinklerinstallatie. Verder willen de onderzoekers dat brandgevaarlijke isolatiematerialen, zoals Dupanel of Tempex verbieden. Daarentegen zou het gebruik van steenwol gestimuleerd moeten worden. Ook kunststofdakplaten moeten verboden worden, denken de onderzoekers.

Slijptol en lasapparaat
Ook kunststof stalinrichting brandt te gemakkelijk en zou niet meer gebruikt moeten worden, schrijven de onderzoekers. Ook moeten brandkleppen in ventilatiekanalen aangebracht zijn en moet er controle zijn of komen op de aanleg en het onderhoud van elektrische apparatuur. En als laatste geven de onderzoekers aan dat veehouders voorzorgsmaatregelen moeten treffen bij werkzaamheden met een slijptol of lasapparaat. Dat blijkt namelijk vaak de oorzaak te zijn van een brand.

Plattegrond bij het bedrijf

Verder zouden gemeenten moeten zorgen voor een goede bluswatervoorziening in de buurt van elk bedrijf. Daarnaast menen de onderzoekers dat er op het terrein van ieder bedrijf met vee, bij de ingang, een plattegrond van het bedrijf zou moeten zijn. Ook zou de brandweer een cursus ‘Brand in veestallen’ moeten volgen.

Serieus
LTO neemt de aanbevelingen uit onderzoek serieus. Zo zouden veehouders, ontwerpers en stallenbouwers er volgens LTO verstandig aan meer gebruik te maken van brandwerende materialen en de stallen anders in te delen.

Uitgewerkte plannen
Dierenbescherming en LTO overleggen met de betrokken ministeries over betere voorlichting aan de veehouders en andere maatregelen om stalbranden te voorkomen en beter te bestrijden en komen. Voor het eind van dit jaar moeten er uitgewerkte plannen liggen.
Het hele rapport is hier te vinden.

Gerelateerde artikelen