Stalbouw.nl geeft er voor gezorgd dat de proefstalstatus voor de vloer is aangevraagd. De vloer wordt in vier stallen aangelegd. In de tussentijd is de vloer voorlopig te gebruiken na opname in de RAV-lijst. Naar verwachting is dat over een paar weken het geval.

Gerelateerde artikelen