Tot voor kort waren er nauwelijks emissiearme stalsystemen voor rundvee beschikbaar. Om die reden besloot het ministerie van I&M om alvast zeven veelbelovende stalvloeren op de RAV-lijst te zetten, in afwachting van de emissiemetingen op de veebedrijven met een proefstalstatus. De G1- en G2-vloer van Swaans Beton zijn er twee van.

De G1-vloer (Patent Comfort Vloer) wordt gekenmerkt door speciale groeven, waardoor de urine er snel afloopt en de mest gemakkelijk met een robot of mestschuif zijn te verwijderen. De groevenstructuur zorgt tevens voor veel grip: de hoofdgroef die naar de mestspleet toe dieper wordt, laat de urine snel aflopen; de V-groeven die uitkomen op de hoofdgroef, hebben dezelfde functie. De langsgroeven zorgen tenslotte voor grip aan alle kanten. De betonelementen zijn 85 cm lang en worden met de ruggen tegen elkaar gelegd zodat een stuk dichte vloer ontstaat van 1.70 m. De mestspleten zijn 4 cm breed.
G2-vloer
De G2-vloer betreft dezelfde vloer maar nu met emissiereducerende kleppen in de mestspleten. Veehouders zijn niet happig op dergelijke kleppen, aangezien zij de techniek te kwetsbaar vinden. De betonfabrikant heeft daarom een klep ontwikkeld van stevige PVC die zonder schroeven en gereedschap bevestigd kan worden. De kleppen rusten op de putmuur en worden met spreidpluggen op hun plaats gehouden. De kleppen kunnen op ieder moment worden bevestigd en verwijderd.

Voor de drukbelopen delen van de stal, zoals de doorsteken en de ruimte rondom de melkrobots, levert Swaans de G3-vloer. De extra mestspleten zorgen voor een betere mestafvoer en de emissie-reductiekleppen voor een lagere emissie. Voor deze vloer worden nog vier proefstallen gezocht.

Emissiefactoren
Aan de G1-vloer is een voorlopige emissie toegekend van 8,2 kg ammoniak per koeplaats per jaar bij beweiden en 9,2 bij permanent opstallen. De G2-vloer (met emissie-reductiekleppen) kent een voorlopige emissie van respectievelijk 7,0 en 8,0. De verwachting is dat de emissies na de officiële metingen naar beneden toe worden bijgesteld.

Prijzen
De G1 vloer kost 83 euro per m2 (excl. BTW) en met emissie-reductiekleppen (G2-vloer) bedraagt de prijs 89 euro per m2. De G3-vloer (inclusief kleppen) kost 110 euro/m2.

Gerelateerde artikelen